BHP

 • Bhp w oświacie i placówkach oświatowych Ramowy program instruktarzu
  Bhp w oświacie i placówkach oświatowych Ramowy program instruktarzu
  Dodany: 2020-02-15 | Kategoria: BHP | Komentarze: 0

  Bhp w oświacie i placówkach oświatowych Ramowy program instruktarzu stanowiskowego i kolejna ważna rzecz opisana w książce to reguły prowadzenia szkoleń bezpieczeństwo i higiena pracy w tym informacje do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z obszaru udzielania pierwszej pomocy. Dla podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


 • Każdy podmiot na rynku w produkcji
  Każdy podmiot na rynku w produkcji
  Dodany: 2019-12-04 | Kategoria: BHP | Komentarze: 1

  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie.


 • Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami
  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami
  Dodany: 2019-12-04 | Kategoria: BHP | Komentarze: 0

  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany szanować w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie procedur,.


Top