Czas Pracy

 • foto

  Zobacz jaki czas pracy w koronawirus

  Zobacz jaki czas pracy w koronawirus kierowcy - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką trzeba konstruować oddzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej.

  Dodany: 2020-06-10
  Kategoria: Czas pracy
  Komentarze: 0


 • foto

  Zobacz po jakim czasie pracy

  Zobacz po jakim czasie pracy należy się odprawa - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z obszaru czasu pracy. Dokumentację taką powinno się kreować osobno na.

  Dodany: 2020-06-10
  Kategoria: Czas pracy
  Komentarze: 0


 • foto

  Przesłanki prawnie chronione

  Przesłanki prawnie chronione mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza poturbować na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, które mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i kiedy niekiedy fizycznego bólu. Nakierowany.

  Dodany: 2020-04-30
  Kategoria: Czas pracy
  Komentarze: 1


 • foto

  Delegacje podróże służbowe 2020 wypadek w podróży służbowej

  Delegacje podróże służbowe 2020 wypadek w podróży służbowej aspekty pożyteczne zagrożenia ze strony ZUS zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji polskich i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe dodatkowo interpretacje organów podatkowych, w jaki sposób dodatkowo rozbieżności w stosowaniu artykułów dotyczących podróży służbowych poprzez organy piszczałkowe podatkowe, sądy i podatników.

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Czas pracy
  Komentarze: 2


 • foto

  rozliczenie delegacji wzór Pracownicy migrujący: Delegowanie

  rozliczenie delegacji wzór. Pracownicy migrujący: Delegowanie, skierowanie, wysłanie za granicę. Duża skala : W 2016 i 2017 r. z Polski delegowanych zostało ok 430 tys. osób - czyli 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Usługa świadczona w zakresie transgranicznego świadczenia usług z założenia.

  Dodany: 2019-11-06
  Kategoria: Czas pracy
  Komentarze: 3