Dokumentacja Pracownicza

 • foto

  W dokumentacja pracownicza ustawa

  W dokumentacja pracownicza ustawa i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Dokumentacja pracownicza
  Komentarze: 1


 • foto

  rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1

  rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r. w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jakże.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Dokumentacja pracownicza
  Komentarze: 1


 • foto

  W przechowywanie specyfikacja pracownicza

  W przechowywanie specyfikacja pracownicza umowa zlecenie i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji.

  Dodany: 2019-11-01
  Kategoria: Dokumentacja pracownicza
  Komentarze: 2