Finanse

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-03-06 Finanse

Finanse publiczne w 2020 roku i definicje i Umiejętność czytania

Finanse publiczne w 2020 roku i definicje i Umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od z okładem lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-02-18 Finanse