Informacja Publiczna

 • foto

  Przetwarzanie danych osobowych sądów

  Przetwarzanie danych osobowych sądów komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego na rzecz młodocianych. Odległości bezpieczeństwa.

  Dodany: 2019-12-05
  Kategoria: Informacja publiczna
  Komentarze: 2