Inne

 • foto

  Umowa czy umowa deweloperska przenosi własność do wszystkich

  Umowa - czy umowa deweloperska przenosi własność do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo jak prawidłowo zbudować

  Nowe prawo jak prawidłowo zbudować wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu osobowym od osoby ubiegającej

  Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu osobowym od osoby ubiegającej się o zatrudnienie? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Pracownik w koronawirus Praca zdalna – fundamentalne

  Pracownik w koronawirus Praca zdalna – fundamentalne informacje Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej w jaki sposób i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest wprzódy dawno zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, niemniej jednak tak jak potrzeby pracodawców.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna

  czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Termin zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

  Termin zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji,.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Egzekucja świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń

  Egzekucja świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upełnomocnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  rozporządzenie ministra finansów

  rozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa to Ekonomiczna wartość dodana praktyczne przykłady. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa jst

  wieloletnia prognoza finansowa jst to Ekonomiczna wartość dodana rzeczowe przykłady. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by sprowadzić jego wady i wydobyć z niego jakże najwięcej.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0