Inne

 • foto

  Legalna pobyt cudzoziemca Praca

  Legalna pobyt cudzoziemca Praca cudzoziemców wobec których wprowadzono zakaz wjazdu wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe modele postępowania.

  Dodany: 2020-06-04
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  jaki wniosek o Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze

  jaki wniosek o Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus 50 i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to także składek za przedsiębiorcę, jakim sposobem i za zatrudnionych pracowników.

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  COVID19 Rodzaje podpisów elektronicznych

  COVID-19 Rodzaje podpisów elektronicznych wymagane albo możliwe w postępowaniu o zlecenie publiczne - kwalifikowany podpis elektroniczny sygnatura zaufany podpis osobisty od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - podobnie poniżej progów. Dużo ekspertów uważa, że poprzednio współcześnie wypada zaznajomić się z.

  Dodany: 2020-05-16
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo medyczne i wyroby medyczne

  Prawo medyczne i wyroby medyczne. Błąd w sztuce lekarskiej, również w obszarze diagnozy, w jaki sposób i terapii wybranej na rzecz danego pacjenta, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w świetle prawa medycznego. Często lecz osoby, których stan zdrowia pogorszył się w efekcie błędnych działań lekarzy nie wiedzą, jakże właściwie funkcjonują.

  Dodany: 2020-05-04
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Status prawny pracowników samorządowych został specjalny odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU.

  Dodany: 2020-05-02
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Postępowanie karne Nowela ta przewiduje min

  Postępowanie karne. Nowela ta przewiduje m.in. odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego); ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, podczas gdy np. sprawa dotyczy kilkuset osób – przy piramidach finansowych to znaczy oszustwach internetowych); wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie.

  Dodany: 2020-04-30
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  umowa leasingu definicja W

  umowa leasingu definicja. W obrocie gospodarczym tuż przy umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje dodatkowo tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny wnętrze trwały firmie leasingowej, a po pewnym czasie obejmuje z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest udoskonalenie płynności finansowej przedsiębiorcy i uwolnienie środków.

  Dodany: 2020-04-30
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Czy na wyposażenie musisz mieć kasę fiskalną? Zwolnienia

  Czy na wyposażenie musisz mieć kasę fiskalną? Zwolnienia w podatku Vat Niskie obroty a zwolnienie na rzecz flippingu Wzór uchwały w sprawie odwołania z funkcji członków zarządu osób w dotychczasowym składzie i powołania nowego składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej. House flipping – popularna rodzaj inwestowania w nieruchomości wywołuje określone skutki podatkowe. Od znajomości podatkowych skutków transakcji zakupu.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Śródroczna sprawozdawczość finansowa Międzynarodowych

  Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne innymi słowy wymagalne za miesięcy od czasu ich otrzymania, wystawienia, zdobycia innymi słowy założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, rzekomo.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo stosować stawkę 0 przy WDT

  Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo stosować stawkę 0% przy WDT i eksporcie. Poznasz reguły prawidłowego rozliczania WNT. Dowiesz się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów i usługo dodatkowo - jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania. Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości,.

  Dodany: 2020-04-16
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1