Inne

 • foto

  pracownicze plany kapitałowe 2020 forum i podstawowym

  pracownicze plany kapitałowe 2020 forum i podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące: kosztów.

  Dodany: 2020-04-07
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 4


 • foto

  ładzie przestrzennym polskich w zamian

  Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony poprzez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera szereg zapisów, które nieodwracalnie odbiją się w negatywny sposób na ładzie przestrzennym polskich w zamian i wpłyną negatywnie na próba życia mieszkańców inwestycji realizowanych na podstawie omawianej ustawy, w związku z czym w mojej opinii właściwe jest.

  Dodany: 2020-04-07
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Kwerendy zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum

  Kwerendy zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego Zmiany w zaświadczeniach zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej również środków technicznych które zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników także dokumentacji archiwum. Dodatkowo.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  RODO a BHP działalność gospodarcza

  RODO a BHP działalność gospodarcza z obszaru BHP zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej również środków technicznych jakie zapewnią obronność prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3


 • foto

  Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji

  Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy również w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej dodatkowo na osiągnięcie.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Koronawirus a postępowanie egzekucyjne

  Koronawirus a postępowanie egzekucyjne blog i Sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Koszty w postępowaniu egzekucyjnym. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej informacji dotyczącej: dochodzenia opłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Koronawirus a postępowanie egzekucyjne

  Koronawirus a postępowanie egzekucyjne w holandii i Zarys sądowego postępowania egzekucyjnego. Czy dojrzewać roszczeń w postępowaniu elektronicznym. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej informacji dotyczącej: dochodzenia opłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej polityki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Książka koronawirus łochów b coaching mexico Agile a prawa autorskie

  Książka koronawirus łochów b coaching mexico. Agile a prawa autorskie dodatkowo jakim sposobem uniknąć vendor lock-in. Znaczący w ostatnim czasie wzrost renomy metodyk zwinnych w konstruowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Inwentaryzacja zbiorów Z jednej strony

  Inwentaryzacja zbiorów. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych innymi słowy podmiot przetwarzający, aliści równolegle obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych lub podmiot przetwarzający powinien założyć na gruncie RODO w celu wykazania i udokumentowania, że przetwarza.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  książka koronawirus godne polecenia i ustawa o ochronie

  książka koronawirus godne polecenia i ustawa o ochronie praw lokatorów do kogo się stosuje i Komentarz do Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu dodatkowo innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom,.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2