Inne

 • foto

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego rcl Nowelizacją

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego rcl. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ongiś oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia przemian postulowana była poprzez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia.

  Dodany: 2020-03-06
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Sejm po nader burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu

  Sejm po nader burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i zawiera przeszło 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia także zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego rcl. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ongiś oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu.

  Dodany: 2020-01-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3


 • foto

  spis inwentarza i spis majątku upadłego

  spis inwentarza i spis majątku upadłego niewchodzącego w skład masy upadłości jakie szanse na upadlosc konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim razie.

  Dodany: 2020-01-13
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3


 • foto

  Prosta Spółka Akcyjna Swoboda wyceny

  Prosta Spółka Akcyjna Swoboda wyceny wkładów wnoszonych do PSA i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r. Od tej daty możliwe stanie się tworzenie PSA. Prosta spółka.

  Dodany: 2020-01-13
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Ustanowienie służebności gruntowej i podatki w praktyce notarialnej

  Ustanowienie służebności gruntowej i podatki w praktyce notarialnej. Czy docierać roszczeń w postępowaniu w trybie papierowym. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej informacji dotyczącej: dochodzenia opłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej polityki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce. Przekazanie praktycznej.

  Dodany: 2020-01-08
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Rozwiązanie umowy która skutkowała przeniesieniem

  Rozwiązanie umowy która skutkowała przeniesieniem własności nieruchomości. Kiedy za pośrednictwem wykwalifikowanego podmiotu zewnętrznego. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej wiedzy dotyczącej: dochodzenia opłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej taktyki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym obszarze przy prowadzeniu aktywności gospodarczej. Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce. Przekazanie praktycznej informacji dotyczącej:.

  Dodany: 2020-01-08
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Ewidencja czasu pracy w płacach Umowy zlecenia

  Ewidencja czasu pracy w płacach. Umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody świadczenia.

  Dodany: 2020-01-03
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 5


 • foto

  Dla omawianych przypadków są przedstawione

  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku poprzednio nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne pozostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano.

  Dodany: 2020-01-03
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Podatkowa księga przychodów 2019

  Podatkowa księga przychodów 2019. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno przedstawienie rachunku.

  Dodany: 2020-01-03
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2