Inne

 • foto

  Ryzyko związane z bankowością

  Ryzyko związane z bankowością elektroniczną. Ograniczenia terytorialne. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych albo innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w ramach wzorców IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a zarówno różnorodność stosowanych poprzez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego.

  Dodany: 2020-01-03
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Rodzaje egzekucji z nieruchomości

  Rodzaje egzekucji z nieruchomości. Obowiązki zamawiającego spojone z wyborem stosowanych środków komunikacji elektronicznej. Korzyści i zagrożenia spojone z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary niebezpieczeństwa w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania.

  Dodany: 2019-12-11
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3


 • foto

  Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Koszty zarządzania i

  Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem również wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

  Dodany: 2019-12-11
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Budżet aktywności przedsiębiorstwa Podstawowym celem artykułu

  Budżet aktywności przedsiębiorstwa. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń.

  Dodany: 2019-12-10
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3


 • foto

  Kryzys przedsiębiorstwa i restrukturyzacja Skargi

  Kryzys przedsiębiorstwa i restrukturyzacja. Skargi na działalność komornika do organów nadzoru administracyjnego. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do realizowania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo.

  Dodany: 2019-12-10
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Ustalanie kosztu wytworzenia Cele i zadania rachunku

  Ustalanie kosztu wytworzenia. Cele i zadania rachunku kosztów. Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem aktywności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności.

  Dodany: 2019-12-10
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Zakres powiązań kapitałowych Kalkulacje

  Zakres powiązań kapitałowych. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych, dokumentacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem zmian w ustawie CIT. CIT - uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, ażeby umożliwić powiązanie wysokości płaconego poprzez duże przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania poprzez nie dochodu. Dokumentacja podatkowa.

  Dodany: 2019-12-10
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3


 • foto

  Inspektor ochrony danych RODO monitorowanie przestrzegania przepisów

  Inspektor ochrony danych RODO monitorowanie przestrzegania przepisów rozporządzenia RODO. Szacowanie niebezpieczeństwa na rzecz ochrony danych osobowych. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych oznacza to podmiot przetwarzający, atoli symultanicznie obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie,.

  Dodany: 2019-12-09
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  gospodarowanie odpadami ciekawostki zgodnie z art 1 pkt

  gospodarowanie odpadami ciekawostki zgodnie z art. 1 pkt 2 CzystGmU ustawa określa warunki uzyskiwania aktywności w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Kluczowym pojęciem CzystGmU są odpady komunalne. Sama CzystGmU nie obejmuje definicji legalnej.

  Dodany: 2019-11-27
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Ewidencja czasu pracy karta wypłaconego wynagrodzenia za

  Ewidencja czasu pracy karta wypłaconego wynagrodzenia za pracę. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców z państw trzecich. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody świadczenia usług. Zatrudnienie pracownicze wykonywanie.

  Dodany: 2019-11-27
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 4