Jakich Danych Wymagamy W Kwestionariuszu Osobowym Od Osoby Ubiegającej

art

Dodany: 2020-06-24 Kategoria: Inne

Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu osobowym od osoby ubiegającej się o zatrudnienie? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania oznacza to można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakże długo takie zaświadczenie jest aktualne, lub umowa Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny być gromadzone i w jakim zbiorze? o Ile razy i na jakich etapach trzeba informować pracownika o okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej? pracę zawarta w formie ustnej jest ważna dodatkowo jakim sposobem prawidłowo wykluczyć z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i normy wydawania. Najnowsze przemiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na śmiałych zasadach z uwzględnieniem kodeksów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów także elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)