Nowe Prawo Jak Prawidłowo Zbudować

art

Dodany: 2020-06-25 Kategoria: Inne

Nowe prawo jak prawidłowo zbudować wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego Ustawa z unieważnienie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników także na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej czyli stykają się z takimi problemami w pracy. Na prawo własność intelektualna zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, których produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży śmiałych technologii, IT to znaczy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jak będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakim sposobem i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który trybunał co to prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.