Sejm Po Nader Burzliwej Debacie Uchwalił Nowelizację Kodeksu

art

Dodany: 2020-02-04 Kategoria: Inne

Sejm po nader burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i zawiera przeszło 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia także zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu (zasada powagi rzeczy osądzonej), chyba że: orzeczona, przecież nie wykonana sankcja jest wyższa od górnej granicy zagrożenia w nowej ustawie (art. 4 § 2 KK) - wówczas karę zmniejsza się do górnej ms wzory pism procesowych granicy zagrożenia przewidzianego w nowej ustawie; sprawcy wymierzono karę pozbawienia wolności za czyn, który nie jest zagrożony pozbawieniem wolności poprzez nowa ustawę - wówczas wymierzoną karę zamienia się na karę grzywny lub ograniczenia wolności (1 miesiąc pozbawienia wolności zamienia się na 60 stawek dziennych grzywny innymi słowy 2 miesiące ograniczenia wolności); pod warunkiem doszło do dekryminalizacji czynu (czyn nie jest poprzednio zabroniony od groźbą kary) - wówczas skazanie ulega zatarciu de iure, kara jest darowana, karty karne usuwa się z rejestru skazanych, jednakże nie ma restytucji za karę już odbytą. Nowela wprowadza też karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ma być ona orzekana wobec sprawców, którzy są trwale niebezpieczni na rzecz społeczeństwa. Taką karę sądy będą musiały obligatoryjnie orzekać tak jak w stosunku do osób, jakie zostały w przeszłości skazane na umowa dożywocia bądź na 20 i więcej lat więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za które orzeczono wobec nich dożywocie. Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym przeszkoda możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) jest traktowana w odbiorze społecznym jako fikcja skazania. Jest ona też źródłem przeludnienia w zakładach karnych, niewykonywania rozległej liczby kar pozbawienia wolności także wzrastającej recydywy przy ogólnym spadku przestępczości. Lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe - grzywny bądź kary ograniczenia wolności, które są na rzecz sprawcy w wyższym stopniu odstraszające i dolegliwe, niż kara pozbawienia wolności w zawieszeniu.