Spis Inwentarza I Spis Majątku Upadłego

art

Dodany: 2020-01-13 Kategoria: Inne

spis inwentarza i spis majątku upadłego niewchodzącego w skład masy upadłości jakie szanse na upadlosc konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim razie niemal czterokrotnie względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania śmiałych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł także miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono ponad 26 000 upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest nadzwyczaj istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych także wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym obszarze zmienia kształt upadłości konsumenckiej także w zakresie przesłanek, jakże i w przebiegu samej procedury. upadłość konsumencka kto może Ustawa nowelizująca wprowadza z okładem 70 przemian w ustawie - Prawo upadłościowe, a poza tym nowelizuje szereg kodeksów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i użyteczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych przemian wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i rzeczywisty przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie śmiałych przepisów praktyczne, ujawnione w toku stosowania innowacyjnych przepisów, niespójności, niejasności oryginalnych regulacji razem z propozycjami ich rozwiązania.