Kadry

Akta osobowe dokumenty dotyczące korzystania

Akta osobowe dokumenty dotyczące korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich i Celem wpisu na blogu jest przedstawienie od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa.

Dodany: 2020-06-04 | Komentarze: 0


dokumentacja w administracji publicznej dokonane w ostatnim

dokumentacja w administracji publicznej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 0