Ochrona Danych Osobowych


Dzięki Artykule dowiesz się, w jaki sposób dobierać zabezpieczenia, jakie elementy, zgodnie z rozporządzeniem technicznym, musi zawierać dokumentacja oraz jak te elementy powinny wiązać się z pozostałymi systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Pozna również obowiązki w obszarze ochrony danych w procesach kadrowych i otrzyma wskazówki, jak prowadzić sprawdzenia. W jakim obszarze unijne rodo różni się od obowiązującej w Polsce uodo? Jak opracować i zaimplementować system ochrony danych osobowych w kontekście zbliżających się zmian w prawie? Czy przetwarzanie danych można zlecić podmiotom zewnętrznym? Praca pomoże opracować się organizacjom do wdrożenia rodo również rozwiązać konkretne problemy spojone ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych również w okresie przejściowym, w jaki sposób i po wejściu oryginalnych kodeksów w życie. W artykule szczegółowo zostały omówione te zmiany, wynikające z rozporządzenia ogólnego, które znamiennie wpłyną na dotychczasowy sposób przetwarzania danych osobowych:- obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania wewnątrz organizacji,- przeróbka katalogu danych wrażliwych,- zmiana statusu ABI,- dopuszczalność współadministrowania danymi,- zarządzanie incydentami i raportowanie wycieku danych,- odpowiedzialność administratora danych i wysokie kary finansowe. Poradnik ma charakter pożyteczny – istotne wnioski literaci uwypuklają w ramkach Ważne!, przedstawiając zasadnicze zagadnienia. Udzielają jednocześnie odpowiedzi na pytanie A co na to rodo? dodatkowo powołują się na przykłady, jakie zostały oznaczone hasłem Z życia wzięte.