Podatki

 • foto

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych opieka wytchnieniowa w ośrodkach

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych opieka wytchnieniowa w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rozkład księgowa, plan finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych także sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jakim sposobem i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną poszczególne zadania realizowane przez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w praktycznych aspektach wydatkowania.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Schematy podatkowe MDR 2020 jak zbudować taką procedurę i

  Schematy podatkowe MDR 2020 jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać? dla do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników czy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są także jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  VAT 2020 kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego

  VAT 2020 kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego tj określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego peryfraza wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach dodatkowo orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną.

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Czynniki zwiększające szczegółowość

  Czynniki zwiększające szczegółowość analizy według MPK na potrzeby controllingu. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka zawiera przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Instrukcji obniżenie stawki podatku dochodowego

  Instrukcji obniżenie stawki podatku dochodowego. Prognozy i analizy strategiczne. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy,.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi

  dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest zwłaszcza dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to przezroczysty układ treści, podział na numerowane tezy, które najpierw zawierają leksem określające obszar przedmiotowy niniejszego fragmentu, przejrzysta oraz szczegółowa szyk wewnętrzna publikacji.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0