Podatki

 • foto

  Indeks operacji księgowych Artykuł niezbędny każdemu

  Indeks operacji księgowych. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory.

  Dodany: 2020-06-10
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  W podatkach dla kogo podatek

  W podatkach dla kogo podatek dochodowy 17 i przekazanie precyzyjnych i istniejących informacji z obszaru podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w obszarze podatku dochodowego. Korzyści na rzecz.

  Dodany: 2020-06-03
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Upewnij się zwrot podatku jakie

  Upewnij się zwrot podatku jakie kwoty - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej informacji w obszarze procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny ucisk zostanie umieszczony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne.

  Dodany: 2020-06-01
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka na podatek dochodowy

  Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi.

  Dodany: 2020-05-25
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Przeczytaj jak zmniejszyć koszty

  Przeczytaj jak zmniejszyć koszty działalności gospodarczej wejście w życie kodeksów związanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany poprzez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski biznes w związku z kryzysem, jaki wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno lecz szukać zapowiadanych przez minister Jadwigę Emilewicz konkretnych zapisów dotyczących.

  Dodany: 2020-05-25
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie

  Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach wielce często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie się łatwiejsza, a zwłaszcza uda się zaoszczędzić okres i ograniczyć nerwowe.

  Dodany: 2020-04-16
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1


 • foto

  Ogłoszenie połączenia spółek Planowane

  Ogłoszenie połączenia spółek. Planowane budżetu z nastawieniem na optymalizację wyników. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi.

  Dodany: 2020-04-08
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1


 • foto

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych opieka wytchnieniowa w ośrodkach

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych opieka wytchnieniowa w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rozkład księgowa, plan finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych także sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jakim sposobem i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną poszczególne zadania realizowane przez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w praktycznych aspektach wydatkowania.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1


 • foto

  Schematy podatkowe MDR 2020 jak zbudować taką procedurę i

  Schematy podatkowe MDR 2020 jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać? dla do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników czy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są także jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1


 • foto

  VAT 2020 kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego

  VAT 2020 kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego tj określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego peryfraza wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach dodatkowo orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną.

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0