Prawo

 • foto

  Upadłość i kto może złożyć wniosek w zakresie przygotowanej

  Upadłość i kto może złożyć wniosek w zakresie przygotowanej likwidacji umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo budowlane obowiązek

  Nowe prawo budowlane - obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów pzgik na finansowanie realizacji zadań organów SGiK przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Przedstawienie organizacji pracy firmy zarządzającej

  Przedstawienie organizacji pracy firmy zarządzającej najmem z uwzględnieniem ograniczeń spowodowanych pandemią skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, jacy pragneliby.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych art 299 ustawa przewiduje

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych art 299 ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo restrukturyzacyjne

  Prawo restrukturyzacyjne - zgłaszanie wierzytelności do syndyka; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe dodatkowo niektórych.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Elektronizacja zamówień publicznych Nowe terminy związania

  Elektronizacja zamówień publicznych Nowe terminy związania ofertą i nowe Prawo zamówień publicznych - główne przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy.

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo rodzinne międzynarodowe i pokrewieństwo

  Prawo rodzinne międzynarodowe i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz powiązanych z nimi regulacji KPC to drobiazgowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego.

  Dodany: 2020-05-22
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  artykuł 49 ustawy o ochronie osób i mienia

  artykuł 49 ustawy o ochronie osób i mienia i Tryby postępowania karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim zakresu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1


 • foto

  Gospodarka odpadami BDO 2020

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłata recyklingowa Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko indeks odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, jednak też sprawozdanie odpadowe.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 4


 • foto

  Gmina i zaskarżenie uchwały

  Gmina i zaskarżenie uchwały rady gminy do wojewody informacji w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Dokumentowanie obrad rady i komisji prawidłowych zasad.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1