Prawo

 • foto

  artykuł 49 ustawy o ochronie osób i mienia

  artykuł 49 ustawy o ochronie osób i mienia i Tryby postępowania karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim zakresu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Gospodarka odpadami BDO 2020

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłata recyklingowa Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko indeks odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, jednak też sprawozdanie odpadowe.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Gmina i zaskarżenie uchwały

  Gmina i zaskarżenie uchwały rady gminy do wojewody informacji w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Dokumentowanie obrad rady i komisji prawidłowych zasad.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Strona www jest przeznaczony przede wszystkim na rzecz

  Strona www jest przeznaczony przede wszystkim na rzecz prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy także aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych dodatkowo z Polskiej Akademii Nauk, a zwłaszcza.

  Dodany: 2020-02-13
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Artykuł art 41 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw

  Artykuł art. 41 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach również dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a również prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego rzetelny sprawa sądowa sądowy, założenie niewinności i prawo do obrony, zasadę legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym także regułę ne bis in idem procedatur;.

  Dodany: 2019-11-02
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1