Artykuł 49 Ustawy O Ochronie Osób I Mienia

art

Dodany: 2020-03-31 Kategoria: Prawo

artykuł 49 ustawy o ochronie osób i mienia i Tryby postępowania karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono art 26 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim zakresu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania na ich podstawie zarzutów art 32 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia odwoławczych. Odniesiono się zarówno do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych dodatkowo zarzutów łączonych. Przedstawiono również wnikliwie przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych (prezesa sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego), a również czynności stron, obrońców i pełnomocników dodatkowo ich współpraca w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Do każdego komentowanego przepisu przywołano orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń wykonano mając na uwadze na ich znaczenie i przydatność na rzecz praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych. Artykuł obejmuje dodatkowo zarysy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym. Książkę wzbogacono o dodatkowe kwestie spojone z formułowaniem zarzutów odwoławczych także uaktualniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. W suplemencie zamieszczono nowe wzory apelacji w kwestiach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych. Artykuł kompleksowo opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione zostały głównie dwójka odrębne nurty postępowania: kontradyktoryjny (konfrontacyjny) i konsensualny, co jest zgoła unikatowym i autorskim sposobem prezentacji modelu postępowania sądowego. Oprócz dogłębnej analizy innowacyjnych instytucji karnoprocesowych artykuł zawiera: wzory najważniejszych pism procesowych zapadających w postępowaniu karnym, a zarówno kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście.

Komentarze: 1


noavatar.png
Kewin Anastazjo 2020-06-03

Nawet nie wiem, jak tu skończyłem, ale myślałem, że ten post był świetny. Nie wiem, kim jesteś, ale z pewnością idziesz do słynnego blogera, jeśli nie jesteś jeszcze;) Cheers!