Gospodarka Odpadami Bdo 2020

art

Dodany: 2020-02-28 Kategoria: Prawo

Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłata recyklingowa Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko indeks odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, jednak też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO. Rewolucja w wymogach dotyczących gospodarowania odpadami ciągle trwa. W 2018 r wszedł życie tzw. pakiet odpadowy czyli nowelizacje ustaw o odpadach i inspekcji ochrony środowiska. Nowe wymogi dotyczą również wymogów formalnych, począwszy od konieczności dostosowania posiadanych decyzji do istniejących wymogów, poprzez nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości aż po przemiany w zakresie magazynowania i transportu odpadów. Nowe uprawnienia przyznano zarówno jednostkom kontrolnym – inspektorom Ochrony środowiska. Zmian w przepisach prawnych i wymogach mających działanie na rozliczenia, jakie obowiązują przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska wewnątrz ostatnich dwóch lat było wyjątkowo dużo. Praktycznie w każdym sektorze nastąpiła zmiana. W zakresie sprawozdawczości i ewidencji odpadów w 2020 r. będzie miała miejsce kolejna wprzódy rewolucja – wprowadzenie w życie od 1 stycznia innowacyjnych modułów funkcjonalnych Bazy Danych o Odpadach spowoduje, że ewidencję i sprawozdania odpadowe będą musiały być prowadzone elektronicznie. Zobacz Podstawowe wymagania legislacyjne dotyczące odpadów - reminiscencja najważniejszych regulacji. Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami. Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy. Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi. Zawartość BDO (zakres ustawowy) Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do obszaru BDO wynikającego z ustawy o odpadach. Baza danych o produktach i opakowaniach dodatkowo o gospodarce odpadami, a podobnie rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - przemiany w obowiązkach przedsiębiorców. Zwolnienia z wpisu do rejestru BDO Rejestracja gminnych PSZOKów w BDO Ewidencja odpadów w BDO od 2020 roku. Logowanie i wejście do systemu BDO – warunki na rzecz użytkownika Nowe terminy przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – aspekt obowiązków i kompetencji Karty KPO i KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia Problem określenia wagi przekazywanych odpadów Przypadki szczególne – transfer odpadów osobom fizycznym, przewożenie odpadów między oddziałami firmy. Status KPO - odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów Ewidencja wytwarzanych , przyjmowanych i zbieranych odpadów - Katy KEO – kto musi je prowadzić , procedura ich wystawiania Ewidencja uproszczona i zwolnienia z ewidencji BDO a zbiorcze zlepek danych o odpadach. Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1.01.2020 r. Sprawozdanie odpadowe za 2019 r Sankcje administracyjne za nieistnienie wpisu do BDO. Konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO. Jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe za rok 2019 i kogo to dotyczy? Czy przy leasingu samochodów służbowych podlega się opłatom środowiskowym? Kto musi wypełnić raport do KOBiZE? Jak wyglądać będzie sprawozdanie odpadowe w BDO, jakie dane będą niezbędne? Co będzie się raportować do BDO? Jakie przemiany nastąpią w systemie opłat za używanie ze środowiska, a przede wszystkim za korzystanie z wód? Jak rozliczyć zmniejszenie retencji terenowej? Jakie rozliczenie obowiązuje przy wprowadzaniu sprzętu elektryczno-elektronicznego pochodzącego z importu? Jak według oryginalnych wymogów rozliczyć opłatę produktową? Zasady naliczania opłat za użytkowanie ze środowiska Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania. Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, przeważnie popełniane błędy). Obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za rok 2019 Terminy gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 2020 i miejsca przedkładania sprawozdań. Opłaty podwyższone i kary oraz normy odraczania i odwoływania się od kar. Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska metody obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) - stawki opłat na rzecz gospodarka odpadami na budowie ryczałtu lub wskaźniki KOBIZE, metody obliczania opłat za procesy produkcyjne , np. spawanie, malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki), emisja zorganizowana a niezorganizowana, opłata za f-gazy i SZWO – jakże przyporządkowywać czynniki chłodnicze do substancji wymienionych w rozporządzeniu opłatowym, opłata za samochody służbowe opłaty za szczególne użytkowanie z wód od 2019 r. (pobór wód i odprowadzanie ścieków) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ, sposób przekazywania informacji dodatkowo naliczania opłat, kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów. Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) kogo dotyczy, wpis w systemie, terminy sprawozdań, reguły sporządzania raportu, powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE. Sprawozdanie w obszarze gospodarki odpadami Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO i KEOK. Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne? Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki Opłata produktowa, naliczenie, modele opakowań, metody ewidencji – według nowego wzoru sprawozdania Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling albo zmodernizowany niż recykling sprawa sądowa odzysku odpadów opakowaniowych Opłata recyklingowa Opłaty i sprawozdania w zakresie gospodarki wodnej Znaczące przemiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych. Opłaty za usługi wodne – zmiana systemu naliczania i poboru opłat z uwzględnieniem ostatnich zmian, najnowsze warunki Wód Polskich Rozliczenie zredukowanie retencji terenowej – kogo dotyczy i w jaki sposób Sprawozdania z zakresie ustawy o ZSEiE Wprowadzanie sprzętu z eksportu – w jaki sposób to rozliczyć Sprawozdanie ZSEE według nowych wymogów.

Komentarze: 4


noavatar.png
Piotr Zimmerman restrukturyzacja 2020-04-17

Dziękujemy za wymianę doskonałych informacji. Twoja strona jest bardzo fajna. Jestem pod wrażeniem szczegółów, które masz na tej stronie. Okazuje się, że dobrze rozumiesz ten temat.

noavatar.png
Kalikst Stosławie 2020-05-01

Euzebiusz Emeryku

noavatar.png
Stanisław Waltoś historii prawa i kultury 2020-05-03

Przeczytałem tutaj kilka doskonałych rzeczy. Z pewnością bookmarking cen do ponownego odwiedzenia. Zaskoczę, jak wiele wysiłku tworzysz, aby stworzyć taką znakomitą stronę informacyjną.

noavatar.png
Robert Barański od organizacji pozarządowych 2020-05-16

To, czego nie rozumiem, jest w rzeczywistości. Jesteś taki inteligentny. Wiesz tak znacząco w stosunku do tego tematu, że indywidualnie rozważałem to z tak wielu różnych kątów. Poszczególne rzeczy są świetne. Zawsze dobrze!