Nowe Prawo Budowlane Obowiązek

art

Dodany: 2020-06-24 Kategoria: Prawo

Nowe prawo budowlane - obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów pzgik na finansowanie realizacji zadań organów SGiK przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych również ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w zakresie procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały dodatkowo regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych albo terenowych geoportalach, inne wyłącznie w toku Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze dawny to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części ze względu na utrudniony wejście do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął kara pieniężna za wykorzystywanie niezgodnie z licencją ustawową materiałów pzgik długo wyczekiwane zmiany.