Prawo Rodzinne Międzynarodowe I Pokrewieństwo

art

Dodany: 2020-05-22 Kategoria: Prawo

Prawo rodzinne międzynarodowe i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz powiązanych z nimi regulacji KPC to drobiazgowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wielce specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zespół norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki wśród małżonkami i krewnymi, a zarówno układy wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w 1964 r., który od tego momentu był wielokrotnie nowelizowany. Ponadto materia związana z prawem rodzinnym i opiekuńczym jest uregulowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej także w innych licznych aktach ustawowych, ba w przepisach prawa międzynarodowego. Analiza katalogu typowych spraw wchodzących w obszar prawa rodzinnego skłania do wniosku, że praktycznie każdy obywatel co najmniej raz w życiu uczestniczy w sprawie z tej dziedziny. W wielu przypadkach wyłącznie adwokat może udzielić wszechstronnej, kompetentnej pomocy. Uwzględniając także dodatkowe aspekty procedur prawa rodzinnego, np. ich związek ze sprawami podatkowymi to znaczy biznesowymi. Ustawą, co reguluje prawo rodzinne na której w głównej mierze opiera się Komentarz jest ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 682). Artykuł porusza między innymi następujące kwestie: pochodzenie dziecka – macierzyństwo, ojcostwo; układy wśród rodzicami a dziećmi – władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem; przysposobienie. Wiele spraw rodzinnych i opiekuńczych odbywa się przed sądami powszechnymi. W pewnych przypadkach droga sądowa jest konieczna do osiągnięcia określonego rezultatu i nie ma związku z jakimkolwiek sporem. Jest w ten sposób np. w przypadku przysposobienia (adopcji), czyli przyjęcia do własnej rodziny osoby obcej, co musi być poprzedzone postępowaniem sądowym. Podobnie do przeprowadzenia rozwodu konieczne jest złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Nie ma przy tym znaczenia ewentualny fakt, że oboje małżonkowie są zgodni co do rozwiązania małżeństwa i nie chcą orzekania o winie rozpadu małżeństwa.