Rachunkowość

 • foto

  Zobacz jak wysłać sprawozdanie fundacji

  Zobacz jak wysłać sprawozdanie fundacji do krs i zależność sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg wielce ważnych przemian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  rodo a wspólnota mieszkaniowa i Proces

  rodo a wspólnota mieszkaniowa i Proces tworzenia budżetu kontraktu kosztyrys. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Projekty unijne 2020 ekologia i i Budżetowanie zadaniowe

  Projekty unijne 2020 ekologia i i Budżetowanie zadaniowe. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu to uznany.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Art wyjaśni krajowe standardy

  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 2020 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości.

  Dodany: 2020-06-05
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Rachunkowość finansowa Rachunkowość

  Rachunkowość finansowa - Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art pomoc ds. księgowości. To pierwszy, atoli niezwykle poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób jakie ostatnio pracują w działach rachunkowości albo chcą dopiero taką pracę.

  Dodany: 2020-06-05
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Rachunkowość budżetowa 2020 System

  Rachunkowość budżetowa 2020 System kontroli zarządczej w jednostce budżetowej przesłanka prawna normy funkcjonowania modelowanie i samoocena celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całej znajomości w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej również w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 3