Rodo 15 Krokach


RODO – nowe regulacje od maja roku Sprawdź, jakim sposobem monitorować dane osobowe w placówce oświatowej. Autorzy omawiają użyteczne zastosowanie RODO w placówkach oświatowych. W publikacji opisano zadania niezbędne do przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych, zgodne z nowymi regulacjami. W artykule omówiono m.in.:- dane personalne zwykłe dodatkowo wrażliwe,- dane personalne przetwarzane w oświacie,- reguły przetwarzania danych osobowych,- rolę dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz uczniów w procesie ochrony danych osobowych,- prawa osób, jakich dane dotyczą,- obowiązki osób przetwarzających dane osobowe,- normy gromadzenia także archiwizacji danych,- funkcje inspektora ochrony danych w placówkach oświatowych,- aspekt odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych,- proces kontrolne. Przystępny język także wiele praktycznych wskazówek to tylko niektóre z zalet poradnika. Praca obejmuje podobnie wzory niezbędnych dokumentów, m.in. politykę bezpieczeństwa razem z załącznikami. Wszystkie wzory z możliwością edycji (format MS Word) zamieszczono także w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu do pobrania przez Internet – sposób postępowania w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.