Rodo Ochrona Danych


Gotowe do zastosowania zapisy klauzul wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Praca została przygotowana z myślą o podmiotach, które nie dokonały jeszcze wdrożenia RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) i potrzebują gotowych rozwiązań lub chcą zweryfikować prawidłowość czyli ergonomikę stosowanych przez siebie rozwiązań dotyczących spełniania obowiązków informacyjnych, stosowanych podstaw prawnych i konieczności pozyskiwania zgody. Rozpoczęcie obowiązywania RODO stanowiło wyzwanie na rzecz wszystkich administratorów, wprowadzając nowe obowiązki złączone z przetwarzaniem danych osobowych oraz modyfikując obowiązki dotychczas wcześniej znane na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z obowiązków poddanych znaczącym zmianom jest obowiązek informacyjny, który wiąże się z koniecznością opracowania kompleksowej i zrozumiałej informacji o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych dodatkowo jej dostarczenie osobom, jakich dane dotyczą, bez względu na kategorię osób, których dane zarządca przetwarza: klientów, potencjalnych klientów, użytkowników korzystających z usług świadczonych na stronie internetowej, użytkowników fanpage czyli innych kanałów administratora na portalach społecznościowych, pracowników, zleceniobiorców, praktykantów, osób dzwoniących na infolinię itd. Wyzwanie stanowi zarówno zapewnienie właściwej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Podmioty w szeregu przypadków decydują się na pozyskiwanie zgody od osób, jakich dane dotyczą, nie bacząc na że nie zawsze jest to właściwa podstawa prawna i kiedy niekiedy pozyskanie zgody nie tylko jest ogromnym obciążeniem organizacyjnym dla podmiotu, natomiast również pozyskana zgoda jest nieważna i nie chroni administratora przed konsekwencjami wynikającymi z niezgodności z RODO. RODO wprowadza również znaczącą zmianę sposobu wyrażania zgody, podczas gdy jest ona właściwą podstawą prawną przetwarzania. Do tej pory zgoda mogła zostać wyrażona wyłącznie przez oświadczenie woli. Na gruncie RODO zgoda na przetwarzanie danych zwykłych może zostać wyrażona nie tylko przez oświadczenie woli, natomiast zarówno poprzez wyraźne funkcja potwierdzające, a więc stanowi duże ułatwienie w realizacji tego obowiązku przez administratora i jest jeszcze częściej stosowane. Rozważne, przemyślane stosowanie właściwych podstaw prawnych przetwarzania, w tym podstawy zgody także odpowiednia strategia realizacji obowiązków informacyjnych może przyczynić się do znaczącego ułatwienia realizacji poprzez administratora jednych z najważniejszych obowiązków RODO oraz zapewnienia zgodności z RODO w sposób ergonomiczny i bez tzw. RODO-absurdów. W Artykule Autorka daje Czytelnikowi gotowe do stosowania klauzule informacyjne zawierające wykaz celów przetwarzania wraz z podstawą prawną również okresem retencji dla każdego z celów. Tam, gdzie jest to uzasadnione, Pisarka przewidziała warstwowe spełnianie obowiązku informacyjnego i w tym celu zawarła w artykule nie tylko zależność określonej klauzuli RODO, przecież zarówno jej skróconą wersję, do zastosowania np. na infolinii, w ogłoszeniu rekrutacyjnym, dając Czytelnikowi kompletny tworzywo do stosowania. Każdy zależność został opatrzony praktycznym komentarzem, w którym Czytelnik znajdzie wszystkie istotne na rzecz niego informacje rzeczowe powiązane z daną klauzulą, wskazówki, na co zwrócić uwagę przy stosowaniu wzoru lub jak dostosować zależność do indywidualnych potrzeb administratora oraz propozycje, w jaki sposób najłatwiej stosować się obowiązek informacyjny wobec danej kategorii osób, jakich dane dotyczą. Pozwoli to skorzystać w jakim sposobem najszerszym zakresie z wzorów opracowanych poprzez Autorkę, nie pozostawiając Czytelnika samemu sobie w sytuacji, gdy określone założenie poczynione na potrzeb danego wzoru nie do oporu odpowiadają stanowi faktycznemu tego konkretnego Czytelnika. Artykuł zawiera:- gotowe wzory klauzul informacyjnych również klauzul zgód z różnych obszarów przetwarzania do zastosowania przez przedsiębiorców, - propozycje różnorodnych modeli stosowania podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych, - wskazówki, na co zwrócić szczególną uwagę przy dostosowywaniu wzorów klauzul do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy,- praktyczny artykuł do każdego wzoru z informacjami dotyczącymi zastosowanych rozwiązań w zakresie stosowania RODO,- propozycje możliwych sposobów spełniania obowiązków informacyjnych i pozyskiwania zgód.Wzory klauzul RODO zawarte w artykule dotyczą następujących obszarów:- zawieranie kontraktów z osobami fizycznymi;- pozyskiwanie danych osobowych podczas kontaktu telefonicznego;- pozyskiwanie danych osób fizycznych na etapie wystawiania rachunku/faktury;- pozyskiwanie danych osobowych klientów w związku ze świadczeniem usług;- przetwarzanie danych klientów o stanie zdrowia w zakresie niezbędnym do realizacji usług;- przetwarzanie danych osobowych w ramach rozpatrywania skarg innymi słowy reklamacji;- pozyskiwanie danych osobowych w korespondencji mailowej;- automatyczna zapowiedź na infolinię;- działania marketingowe podejmowane na podstawie wyraźnej zgody- działania marketingowe podejmowane na podstawie wyraźnego działania potwierdzającego;- działania marketingowe przy pozyskaniu danych osobowych z innego źródła niż osoba, której dane dotyczą;- działania marketingowe z użyciem elektronicznych kanałów komunikacji: telefonicznie, mailowo;- strategia prywatności formularza kontaktowego oraz newslettera;- taktyka prywatności strony www;- fanpage prowadzony na portalu Facebook;- rekrutacja w związku z różnymi formami zatrudnienia;- przyjęcie do pracy w oparciu o różne formy zatrudnienia;- współpraca ze związkami zawodowymi;- zajęcia wynagrodzenia;- monitorowanie pracowników;- nieodpłatne praktyki absolwenckie.Ponadto, Praca obejmuje szablony odpowiedzi na wnioski o realizację poszczególnych praw osób, których dane dotyczą, przy czym każdy szablon Autorka podaje w dwóch wersjach: odpowiedzi pozytywnej, do wykorzystania w sytuacji, kiedy administrator uznaje i realizuje wniosek osoby, której dane dotyczą, także odpowiedzi negatywnej, podczas gdy administrator odmawia realizacji określonego prawa ze względu na nieistnienie takiego obowiązku. Szablony odpowiedzi na wnioski o realizację praw mogą być też dobrym narzędziem do weryfikacji zasadności złożonego przez osobę wniosku, zawierają bowiem wskazanie zakresów poszczególnych praw.